Lidmaatschap | Membership

Schrijf je nu in als nieuw NFC lid en doe mee aan al onze activiteiten en ontvang 5x per jaar ons fraaie clubblad.
Volg deze link om je direct in te schrijven.

Jaarlijkse Contributie

Lidmaatschap NFC – € 25,00
Lidmaatschap NFC Jeugleden – € 12,50
Lidmaatschap NFC + NBvV – € 25,00 + de NBvV contributie
Lidmaatschap NFC buitenlandse leden – € 30,00 + portokosten + vooraf betalen.


NFC Membership

Want to join the NFC? You are welcome ! Sign up and become a member of the NFC family.
Folow this link to sign up now!

Yearly Foreign Membership Fee

€ 30,00 + s\h + – payment in advance.
Please note that shipping and handling costs are calculated seperately and on top of the membership fee.

NFC Doelstelling

De Nederlandse Forpussen Club (N.F.C.) is opgericht op 13 april 1991. Het is een studieclub met enthousiaste leden die elkaar tenminste drie keer per jaar in Bennekom ontmoeten met als doel hun kennis e/o vragen over het kweken van Forpussen onderling uit te wisselen. Op deze dagen zijn de te bestuderen Forpussen altijd in levende lijve aanwezig. Als “Speciaalclub” houden wij ons enkel en alleen bezig met Forpussen en alles wat daar maar mee te maken heeft.

We hebben onze sporen zowel nationaal als internationaal verdiend. Recent nog hebben we in samenwerking met de technische commissies van de A.N.B.v.V., de P.S.C. en de K.B.O.F. de “Standaardeisen Forpussen” geschreven. Deze zijn HIER te downloaden.

Het doel van de NFC is om de kweek van de Forpussen en ondersoorten raszuiver te houden en de kweek van ondersoorten in goede banen te leiden zodat we de ondersoorten niet “kwijt” raken. Doordat sommige soorten sterk op elkaar lijken, zijn er in het verleden ook bastaarden gekweekt. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling geweest zijn. De N.F.C. wil het herkennen van de Forpussoorten / ondersoorten bevorderen zodat deze Forpus soorten weer raszuiver gekweekt gaan worden.

Vanzelfsprekend volgen we ook de ontwikkelingen bij de mutatie kweek van de Grijsruggen alsmede de kweek met de overige, vaak zeldzamere soorten, op de voet.