Forpus c.conspicillatus


Beschrijving

Forpus conspicillatus conspicillatus (Lafresnaye, 1848)

Ondersoorten
Forpus conspicillatus caucae (Chapman, 1915) Cauca oogring dwergpapegaai
Forpus conspicillatus metae (Borrero & Camacho 1961) Meta oogring dwergpapegaai

De Oogring dwerpapegaai komt na de Grijsrug dwergpapegaai en de Groenstuit dwergpapgaai op de 3e plaatst als meest gehouden en gekweekte soort van het Genus Forpus Boie, 1858 Dwergpapegaaien. Er zijn, naast de nominaatvorm, Forpus conspicillatus conspicillatus nog 2 ondersoorten bekend. De Forpus conspicillatus caucae (Chapman, 1915), Caucae Oogring dwergpapegaai en de Forpus conspicillatus metae (Borrero & Camacho 1961), Meta Oogring dwergpapegaai. Deze 2 ondersoorten komen zover ik weet niet in Europa voor, zeker niet in Nederland. Het verschil zit hem voornamelijk in de tekening van de Oogring, zie onderstaande foto’s.Daarnaast heeft de Caucae een veel zwaardere snavel en is de kleur in zijn geheel donkerder.

* van links naar rechts : conspicillatus | Caucae | Metae

De Oogring is in de kweekruimte een rustige vogel. De vogels doen alles koppelsgewijs, samen eten, samen slapen en ze zullen in de vlucht hun eigen plekje verdedigen. Een koppel herken je daardoor direct, ze knuffelen veelvuldig, voeren elkaar en na ruzie met anderen wordt het “huwelijk” steeds bevestigd door elkaar liefkozend met de snavel in de pootjes te pikken. Vooral de balts van de man is een prachtig gezicht en toont hierdoor de schoonheid van de oogring. Dan laat de man onder luid gekwetter de binnenkant van zijn vleugels zien.

De door de wetenschap gegeven naam komt uit het Latijn :
conspicilliatus = conspicere = laten zien, bekijken, opvallen, in het oog vallen
conspicillum = uitkijk
conspicillatus = in overdragende zin uit het Latijn vertaald: voorzien met een opvallende oogomgeving.

Dit klopt dan ook helemaal, de Oogring valt direct op bij de mannen. Moeilijker is het om een vogel met een oogring te kweken die aan de standaard voldoet.

De naam doet vermoeden dat het om een “ring” gaat, niets in minder waar. Aan de voorzijde van het oog is in 99 van de 100 gevallen geen bevedering te zien en al helemaal geen blauwe bevedering. Wel is het ideaal beeld dat de tekening ook aan de voorzijde gesloten is. Aan de achterzijde van het oog loopt de tekening uit in een puntje en sluit dus niet als een ring rond het oog. De bedoeling is dat het blauw zo sprekend mogelijk is. Dat kun je bewerkstelligen door selectief te kweken op vogels met maximaal blauw bezit. Dat is een hele kritische balans, samen met het toenemen van het blauwbezit gaat de punt achter het oog uitlopen achter het masker als een soort cikkel en dat is absoluut fout (in de tekening). Daarnaast maskeert het blauw bezit de grijze waas op de borst die absoluut aanwezig moet zijn. Dat betekend dat het kweken op een mooie oogring een moeilijke zaak is maar daarom een mooie uitdaging. Ook de poppen moeten een oogring laten zien, niet in blauw maar in smaragdgroen. Mijn kweekkoppels bestaan meestal uit mannen met de juiste kleur en grijsbezit en poppen met het juiste formaat maar in altijd poppen met een mooie oogring.

Leefgebied

Forpus c. conspicillatus
Verspreiding: Colombia (noordelijke verpreidingsgrens ongeveer op de 10e breedtegraad), Golf van Dariën, inclusief oostelijk Panama, voornamelijk langs de Magdalena rivier en westelijke helling van de van de Andes (West Cordillera) tot de 3e breedtegraad in het zuiden bij Nevado de Huila.

Forpus c. caucae
Verspreiding: In west Colombia, ten westen van de Andes bij de rivier Cauca en Narino.

Forpus c metae
Verspreiding: Centraal Colombia, ten westen begrensd door de oostelijke uitlopers van de Andes bij Bogota over Cundinamarca, oostwaarts langs de Meta rivier tot west Venezuela.

Biotoop

De oogring dwergpapegaai leeft voornamelijk in tropische en subtropische gebieden. Olivares meldde dat hij hen af en toe rond Bogota kon waarnemen, terwijl Miller de Oogring dwergpapegaai in Centraal Colombia als veel voorkomend afschildert, hij nam de Oogring dwergpapegaai waar in de open bossen en in het struikgewas. Wetmore echter heeft ze alleen af en toe kunnen waarnemen, meestal paarsgewijs, in Dariën en oost Panama. Meyer de Schauensee vond ze in Colombia in de open bossen van de subtropische zone tot een hoogte van 1600 meter.

Oogring dwergpapegaaien leven tijdens de broedtijd die in de maanden januari tot maart duurt, meestal paarsgewijs. Hoge bomen, maar ook boomstronken en hoge palen en omheiningen van de weidelanden worden zowel als nestplaats als voor schuilplaats gebruikt. Buiten het broedseizoen worden ze in kleine zwermen waargenomen en het land doortrekkend op zoek naar geschikt voedsel.

De Oogring dwergpapegaaien eten bessen en vruchten net als graszaden, maar ook bloemknoppen. Halfrijpe zaden hebben hun voorkeur. Vooral zoeken ze de rijstvelden met halfrijp zaad op. De schade voor de landbouw blijft nog binnen de grenzen omdat de Oogringen zelden in grote aantallen opduiken en andere vogelsoorten verreweg de grootste schade aanrichten

Voeding

We moeten ons te allen tijde realiseren dat vogels in het wild andere voeding tot zich nemen dan wij ze in gevangenschap aan kunnen bieden. In het wild zal de vogel rijpe en halfrijpe zaden eten, verder allerlei plantaardig voedsel zoals knoppen en bloemen van planten en ook andere delen van planten. Dat betekend dat wij in gevangenschap ook moeten
proberen de vogels een zo groot mogelijke variatie voeding aan te bieden. Dat bestaat uit een goede zaadmengeling en met goed bedoel ik dan een goede kwaliteit zaden. Dat is belangrijker dan de samenstelling. Tevens een goed eivoer om de ontbrekende elementen aan te vullen. Verder moet maagkiezel, grit en sepia altijd voorhanden zijn.

De Kweek

De kweek gaat minder makkelijk dan bij de Grijsrug. De Oogring dwergpapegaai is lastiger in broedconditie te krijgen. Temperatuur en luchtvochtigheid zijn daarbij belangrijke factoren. Als dan de Oogring dwergpapegaai gaat kweken zijn de nesten kleiner, meestal van 3 tot 5 eieren. De jongen worden verder zonder problemen grootgebracht Als men met de Oogring dwergpapegaai wil gaan kweken, is het aan te bevelen 3 onverwante koppels aan te schaffen bij één kweker.

De vogels worden per koppel in een broedkooi gehuisvest, afmetingen ca LXBXH 50 x 40 x 40 cm. Als nestblok een kist BxHxD ca 13 cm x 17 cm x 25 cm met een invlieggat van ca 4 cm. Als bodembedekking zaagsel of houtmolm gebruiken. Als de koppels broedrijp zijn is dat te merken aan hun gedrag, ze zullen regelmatig in het nestblok aanwezig zijn en het naar hun wens inrichten. Het kan dus gebeuren dat alle inhoud weer uit het blok wordt gegooid. Ook kunt u een bepaalde muskusachtige geur waarnemen. Aan het popje is goed te zien als ze haar eerste ei moet leggen, ze wordt dan wat dikker rond haar cloaca. De Oogring dwergpapegaai legt om de dag een ei. De eieren hoeven niet geraapt te worden. Meestal gaat de pop na het 2 of 3e ei broeden.

De broedduur bedraagt ca 21 dagen. De eerste jongen komen dan tegelijk uit, de volgende jongen steeds om beurten een paar dagen later. De jongen kunnen op tussen de 7e dag en 10e geringd worden met ringmaat 4.3mm, dit kan per koppel en per vogel nogal eens verschillen. Stelregel is dan te letten op de kleur van de bovenzijde vleugels, als dit donkerder wordt, wat duidt op het doorkomen van de eerst pennen.

Vergelijking man vs pop

De man

  Kop en masker

 • Masker helder donkergroen
 • Rondom het oog een kobaltblauwe rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt
 • Achter het masker donkergroen met een zeer zachte grijze waas
 • De nek en achterkop donkergroen met een zeer zachte grijze waas
  Lichaam

 • Borst buik en broek zijn dof groen met een zeegroene waas
 • Anaalstreek is donkergroen met een zeer zachtegrijze waas
 • Flank is groen met een zeer zachte grijze waas
 • Mantel is donkergroen
 • Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw neigend naar violet
  Vleugels

 • Vleugel dekveren zijn donkergroen met een zeer zachte grijze waas
 • Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen
 • Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw neigend naar violet
 • Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw
 • De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw
 • Duimveertjes hemelsblauw.
  Staart

 • Bovenstaart dekveren zijn donkergroen
 • Staartpennen zijn donkergroen
 • Onderstaart dekveren lichtgroen
  Ogen

 • Donkerbruine iris met een zwarte pupil
  Poten en nagels

 • Poten vleeskleurig
 • Nagels hoornkleurig
  Snavel

 • Licht hoornkleurig
  Formaat

 • 12 centimeter

De pop

  Kop en masker

 • Masker helder groen overgaand in donkergroen
 • Rondom het oog een smaragdgroene rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt
 • Achter het masker donkergroen
 • De nek en achterkop donkergroen.
  Lichaam

 • Borst buik en broek zijn groen met een gele waas
 • Anaalstreek is groen
 • Flank is groen met een gele waas
 • Mantel is donkergroen
 • Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen
  Vleugels

 • Vleugel dekveren zijn donkergroen
 • Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag vande buitenste pennen is donkergroen
 • Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een lichte rand aan de buitenvlag
 • Ondervleugel dekveren zijn zeegroen
 • De rand van de vleugelbocht is donkergroen
 • Duimveertjes geel
  Staart

 • Bovenstaart dekveren zijn donkergroenStaartpennen zijn donkergroen
 • Onderstaart dekveren zijn groen met een gele waas een nuance lichter dan de buikkleur
  Ogen

 • Donkerbruine iris met een zwarte pupil
  Poten en nagels

 • Poten vleeskleurig
 • Nagels hoornkleurig.
  Snavel

 • Licht hoornkleurig
  Formaat

 • 12 centimeter/ul>

  Foto’s

  * Klik op een afbeelding voor een grotere weergave