Mutaties bij de Grijsrug dwergpapegaai | Forpus coelestis

 


Blauw

De blauw mutatie werd eind jaren 80 voor het eerst door onze vriend Frans Coppieters gekweekt. De mutatie veroorzaakt een volledige reductie van het psittacine in de bevedering. De blauw mutatie is net als bij andere parkieten soorten prima te combineren met de donkerfactor. Indien een blauwe grijsrug dwergpapegaai niet in het bezit is van een donker factor noemt men hem blauw, Wanneer een blauwe grijsrug in het bezit is van één of twee donkerfactoren betreft het resp. D blauw en DD blauw.

Groengrijs | Blauwgrijs

De grijsgroen mutatie berust op een andere ligging van het eumelanine rond de vacuole’s. Kenmerkend is de centrale ligging van de vacuole’s, met hieromheen het melanine. Er vindt geen verstrooiing van blauw licht plaats, omdat de vacuole’s groter zijn dan de golflengte van blauw licht. Grijs is een combinatie van grijsgroen en blauw

Cinnamon

De vererving van de cinnamon mutatie is geslachtsgebonden recessief. Door een onvolledige oxidatie van het eumelanine wordt dit niet zwart, maar bruin van kleur. De lichaamskleur wordt bruin bewaasd. De kleur welke ontstaat, is afhankelijk van de werking van de cinnamonfactor en de concentratie van eumelanine. CINAMON BLAUW is een mutatie combinatie van cinnamon en blauw

DF Misty

De misty is een vrij nieuwe mutatie, een jaar of 10 terug had niemand nog van deze mutatie gehoord, eerst werden ze in Nederland als bleekgroen en bleekblauw betiteld. Misty is de internationale naam geworden. De misty factor zorg voor een reductie van ongeveer 20% van het melanine,ook de blauwstructuur wordt hierdoor lichter. Enkel factorige misty’s zijn moeilijk herkenbaar zeker als er geen vergelijk is met een wildkleur. Een Misty moet duidelijk een opgebleekte groene of blauwe kleur bezitten, het blauw is veel lichter en de originele zwarte veervelden blijven optisch zwart, iets lichter als bij de ongemuteerde vogel. DF misty blauw Is een mutatie combinatie van DF misty en blauw

Marbled

De marbled mutatie veroorzaakt een kwantitatieve eumelanine reductie. Deze reductie is erg variabel. In de ideale verschijningsvorm is deze 50% MARBLED BLAUW is een mutatie combinatie van marbled en blauw.

 

Yellam groen en blauw (voorheen amerikaans geel & wit)

De Yellam. We weten dat de vererving van deze mutatie recessief is maar wat deze mutant nu precies doet op het verenpak hebben we nog niet helder. Wel kunnen we zeggen dat het een bijzonder mooie en contrastrijke mutant is die ook stabiel blijft in zijn vertoning. We hebben al resultaten van enkele proefparingen, zo levert marbled x *Amerikaans geel* groene vogels op en ook de combinatie Lutino x *Amerikaans geel* levert weer de groene vogels op. Dat betekend dat deze mutant niet op dezelfde alele gelegen is als de marbled en lutino.

Faded

De faded mutatie veroorzaakt een eumelaninereductie. Opvallend bij deze mutatie de vrij grote uniformiteit en egaliteit in kleur (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de pastellen). Bij de faded grijsrug dwergpapegaai is de vererving autosomaal recessief. FADED BLAUW is een mutatie combinatie van faded en blauw. Het betreft hier niet de faded mutatie welke bij een aantal andere parkietachtigen sinds korte tijd pallid genoemd wordt. Een kenmerk van deze pallid mutatie is nl. de geslachtsgebonden vererving (mm reeks met sl – ino).

Fallow

De fallow mutatie veroorzaakt een onvolledige oxidatie van het eumelanine. Hierdoor zijn de pigmentkorrels nu bruin ipv zwart van kleur. Daarnaast zijn de pigmentkorrels ook kleiner, zodat de totaalkleur lichter wordt. Een andere eigenschap van de fallowmutatie is dat er geen pigment aanwezig is in de hoorndelen en in de ogen, deze laatste zijn hierdoor helder rood van kleur. FALLOW BLAUW is een mutatie combinatie van fallow en blauw.

Lutino

De lutino Mutatie veroorzaakt een totale reductie (beletting) van al het eumelanine. Alleen het psittacine blijft over. ALBINNO is een mutatie combinatie van blauw en lutino. Beletting van alle eumelanine en psittacine. Naast de autosomaal recessief verervende ino (NSL Non Sex-Linked), is er bij andere parkietachtige ook een geslachtsgebonden ino (sex-linked ino) bekent, welke t.z.t. ongetwijfeld ook bij de grijsrug dwergpapegaai op zal treden.

D en DD Groen en Blauw

De donkernuances D-grijs DD-grijs resp. D-en DD-grijsgroen (of enkel- en dubbel donkerfactorig) worden eveneens veroorzaakt door een verschil in diepte van de sponszone. Doordat de diepte van de sponszone bij de grijsfactorige vogels veel minder is dan bij de groenen en de blauwen, is het diepteverschil in de sponszone bij de drie donkernuances slechts gering. De kleurnuances grijs en DD-grijs en grijsgroen, DD-grijsgroen zjn echter gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Het is echter zeer moeilijk en niet zelden onmogelijk om een grijze van een D-grijze of een grijsgroene van een D-grijsgroene te onderscheiden. Dit is tevens de reden dat de kleurslagen D-grijs en D-grijsgroene niet in de kleurstandaard zijn opgenomen.

Mutatiecombinaties

Op het moment worden er veel mutatie combinaties gekweekt waarvan de samenstelling niet helemaal duidelijk is, wij als Forpussen Club willen deze ontwikkelingen op de voet te volgen maar hebben daarbij de hulp van de kweker nodig. Als u een nieuwe mutant of een nieuwe mutatie combinatie heeft gekweekt houd ons dan op de hoogte zodat wij een en ander kunnen vastleggen.

Ik hoop dat wij u bekend hebben gemaakt met een aantal van meest voorkomende mutaties

Namens de Nederlandse Forpussen Club NFC,

Theo Heymen

Met Dank aan:
Hugo Weijers en Hans Schipper,Dirk Van den Abeele
MUTAVI, Research & Advice Group, Ornitho-Genetics VZW